Webrubriek


Vacature voorzitter kunstenaarsnetwerk ‘Het Web’

 

Kunstenaarsnetwerk het WEB is een samenwerkingsverband van kunstenaars in de Achterhoek. Zij biedt haar leden, op dit moment een kleine 50, een podium; om elkaar te ontmoeten, met elkaar activiteiten te ontwikkelen, hun werk als kunstenaar en dat van kunstenaars uit de regio voor een breder publiek toegankelijk te maken. Het Web wil zich inzetten voor het realiseren van een gunstig kunstklimaat in de Achterhoek en het behartigen van de belangen van aangesloten kunstenaars.

 

Onder auspiciën van het WEB vinden activiteiten plaats als: de kunstwandelroute in Hummelo, Kunst in de Kerk te Doetinchem, de Kunst4daagse in de gemeente Bronckhorst, de jong designers expositie, 20 op rei in Doetinchem. Daarnaast organiseert zij jaarlijks meerdere exposities van leden en gasten op de Kruisberg.

 

Sinds de sloop van haar oude onderkomen bevindt het WEB zich in een overgangsfase en oriënteert het zich op nieuwe wegen zonder een permanente verblijfsplaats, te denken valt aan een maandelijks kunstcafé waar leden en gasten kunnen discussiëren over elkaars werk en actuele onderwerpen, nieuwe wegen voor exposities mogelijk in samenwerking met andere partijen, het verbeteren van de belangbehartiging voor haar leden, verbindingen leggen tussen potentiele opdrachtgevers (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) en aangesloten kunstenaars, de aanwas van nieuwe leden.

 

Het Web is per 1 november 2020 op zoek naar

een geëngageerde (onbezoldigd) voorzitter

die, samen met de andere bestuursleden, richting en vorm kan geven in deze overgangsfase naar een eigentijds, levendig, en inspirerend netwerk voor en door kunstenaars in de Achterhoek.

 

De nieuwe voorzitter:

·         Heeft een bewezen affiniteit heeft met hedendaagse kunstvormen

·         Heeft en visie om het WEB een duidelijk gezicht te geven en op de kaart te zetten

·         Kan verbinden en goed omgaan met verschillende meningen en belangen

·         Heeft kennis van of met de lokale politiek en is in staat overleg te voeren met fondsen, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen

·         Is besluitvaardig en kan op een ontspannen manier leidinggeven aan bestuursvergaderingen en ledenbijeenkomsten

 

Binnen het WEB is veel creativiteit, kennis en ervaring aanwezig bij enthousiaste en betrokken kunstenaars/leden. Als voorzitter heeft u het voorrecht om daarbij een verbindende factor te zijn.

 

Wij zien uw sollicitatie en motivatie graag tegemoet vóór maandag 16 november a.s. U kunt uw brief richten aan de secretaris, Herma Heezen, e-mail h.heezen1@gmail.com.  Voor informatie kunt u terecht bij Han van Oosterbos, 06 53188605.